HD Thanh Toán

Thanh Toán Qua Tài Khoản Ngân Hàng:
1- Ngân Hàng Á Châu ACB
  - Số Tài Khoản: 259947159
  - Chủ Tài Khoản: Phạm Văn Ngọc

2- MoMo
  - Số MoMo 0932660887
  - Tên Phạm Văn Ngọc